Публикации

Кратко обучение за работа с електронен подпис    

Чехларова, Н. (2022). Кратко обучение за работа с електронен подпис. Българско електронно научно списание „Стопанско управление“. Бр. 1, с. 35-45, ISSN 2738-7399 https://spisanie-su.eu/4-2/    

Може също да харесате...