За мен

http://tonediko.com

Магистър от Лесотехнически университет в България като стопански мениджър с професионална квалификация за учител. Докторант във факултет Стопнаско управление, Лесотехнически университет от 2019 г. Участвала съм като модератор в различни уъркшопи и пърформанси, като Нощ на учените и Софийски фестивал на науката.