Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“

Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ – 2021 .  Финансирането на дейностите по Националната програма се извършва със средства, осигурени от Централния бюджет, които

Read more

Оценка на екосистемната услуга „вода“, осигурявана от водоохранните горски територии в България

Оценка на екосистемната услуга „вода“, осигурявана от водоохранните горски територии в България. Финансиран по ФНИ, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени

Read more