Гл. ас. д-р в Институт по роботика „Св. Ап. и Ев. Матей” – Българска академия на науките. Докторска степен от Лесотехническия университет в България. Участвала съм като модератор в различни работилници и пърформанси като Нощ на учените, Софийски фестивал на науката и други.