http://shop.tonediko.com/

Магистърска степен като стопански мениджър с професионална квалификация учител от Лесотехническия университет в България. Докторант в Лесотехнически университет от 2019 до 2022 г. Участвала съм като модератор в различни работилници и пърформанси като Нощ на учените, Софийски фестивал на науката и други.