Публикации

Онлайн конкурс „Розетка“ за развитие на дигиталната компетентност

Чехларова.Н. Онлайн конкурс „Розетка“ за развитие на дигиталната компетентност. В: Педагогически форум. Тракийски университет, ДИПКУ, Стара Загора, бр.3. 2016. ISSN 1314-7986; DOI: 10.15547/PF.2015.058

https://www.dipkusz-forum.net/article/184/onlajn-konkurs-rozetka-za-razvitie-na-digitalnata-kompetentnost

Може също да харесате...