Публикации

Oценка на екосистемната услуга „вода”, осигурявана от водоохранните горски територии в Bългария.

Шулева, Н., Р. Милчев, Е. Драгозова, А. Петрова, Н. Александров, К. Колев, Ф. Йорданова, П. Малковска, Р, Пейчева, Н. Чехларова. 2019. Oценка на екосистемната услуга „вода”, осигурявана от водоохранните горски територии в Bългария. Международната научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’19“, 23-26 June 2019, ISSN 1314-6237, с.623-625

Може също да харесате...