Дейности

Национален семинар по образование „Изследователският подход в математическото образование” 2020

Неда Чехларова, Койя Чехларова

Доклад: „На 360 градуса“

В: национален семинар по образование „Изследователският подход в математическото образование” 27 – 28 ноември 2020 г.

http://www.math.bas.bg/omi/nso/?cat=21

http://www.math.bas.bg/omi/nso/docs/2020/NSO_2020_programa.pdf

Може също да харесате...