Публикации

Подходи за формиране на дигитални компетенции в рамките на образователния процес, провеждан от висшите училища в Република България в ПН „Администрация и управление“

Чехларова, Н., Милчев, Р. (2021). Подходи за формиране на дигитални компетенции в рамките на образователния процес, провеждан от висшите училища в Република България в ПН „Администрация и управление“. Списание „Управление и устойчиво развитие“. 90(5). https://jmsd.bg/files/articles/90/90-03_N_Chehlarova_R_MIltchev_paper_2021.pdf

Може също да харесате...