Дейности

Проект „Стъклен инициал“ в Националния семинар по математическо образование 

По време на Националния семинар по математическо образование (НСО) , 25-26 ноември 2022 г., в Институт по математика и информатика към Българска академия на науките, Тонедико представи проект „Стъклен инициал“.

Фокус бе работата с любители на изкуството в две училища, работа с деца със СОП и различните техники, които участници използват за създаване на художествено произведение.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“.

За бъдещи събития следете социалните канали на Тонедико и екип!

https://www.facebook.com/Tonediko

Може също да харесате...