Публикации

Подкрепа при развитие на дигитална компетентност на потребителите

Чехларова, Н. (2023). Подкрепа при развитие на дигитална компетентност на потребителите. Българско електронно научно списание „Стопанско управление“. Бр. 1., с. 51-63, ISSN 2738-7399 https://spisanie-su.eu/wp-content/uploads/2023/06/Br_1_23_FINAL_S.pdf

Може също да харесате...