Разработени материали във Виртуалния училищен кабинет по математика

Разработени материали във Виртуалния училищен кабинет по математика: http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d22130.html http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d22131.html http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d22400.html http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d22401.html