Проекти

Проверете и подобрете своята дигитална компетентност и култура чрез симетрии

International conference „Engaging tools for science education“ град София от 31 октомври до 2 ноември 2014 година „Teamwork, training and technology network/ TTT NET, осъществен с подкрепата на ЕК по програма „Учене през целия живот” (540029-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CNW)

уъркшоп „Check and enhance your digital competence and cultural awareness via symmetires“

Може също да харесате...