Проекти

Оценка на екосистемната услуга „вода“, осигурявана от водоохранните горски територии в България

Оценка на екосистемната услуга „вода“, осигурявана от водоохранните горски територии в България. Финансиран по ФНИ, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г.

Може също да харесате...