Проекти

Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“

Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ – 2021 .  Финансирането на дейностите по Националната програма се извършва със средства, осигурени от Централния бюджет, които се предоставят на акредитирани по чл. 85, ал. 1, т. 7 на Закона за висшето образование (ЗВО) държавни висши училища (ДВУ) и научни организации (НО) по чл. 47, ал.1 на ЗВО чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН).

Може също да харесате...