Публикации

Дистанционното обучение в CУ „Иван Вазов“ в Стара Загора през учебната 2019/2020 г.

Чехларова, Т., Цвятков, Д., Чехларова, Н. (2021). Дистанционното обучение в CУ „Иван Вазов“ в Стара Загора през учебната 2019/2020 г. Стратегии на образователната и научната политика. Iss. 29, бр. 6, c. 568-580 https://doi.org/10.53656/str2021-6-3-dist https://azbuki.bg/uncategorized/distanczionnoto-obuchenie-v-cu-ivan-vazov-v-stara-zagora-prez-uchebnata-2019-2020-g/

Може също да харесате...